zaterdag 14 oktober 2017

Lezing over boek Solidaire Economie bij SP

Op vrijdagavond 13 oktober hield ik een spreekbeurt voor een tiental leden en bestuur van de SP in het partijhuis aan de Poeierstraat in Eindhoven.
 
lezing bij SP 13-11-2017   foto: Henri de Leeuw
 
 
 
Waalre lid Pieter Donders maakte onderstaande tekst van deze bijeenkomst.
 
  
Onlangs is het tweede boek van Ruud Thelosen verschenen : “Solidaire economie” een vervolg op het eerdere “Trias Politica Ethica”. Ruud was graag bereid om zijn nieuwe boek toe te lichten op een bijeenkomst van SP-afdeling Eindhoven.
Waar velen worstelen met de vraag: “ hoe krijgen we onze ziel terug nadat we die aan de duivel verkocht hebben (gelukkige slaven zijn de ergste vijand van de vrijheid)”, gaat Ruud op wetenschappelijke manier te werk bij het ontrafelen van de neoliberale  kluwen. Hij voelt zich daarbij zeer gesteund door een statement van Albert Einstein die al in 1949 in een essay,  pleit voor een socialistische economie.
 
 
Ruud bestudeerde verschillende economen en integreert de wereldbeschouwelijke idee├źn van diverse filosofen. Daarbij blijkt dat hij zich voor de hoofdlijnen vooral heeft laten inspireren door Rudolf Steiner, die behalve over de ontwikkelingsfasen van de mens, ook veel nagedacht heeft over de inrichting van de samenleving.
 
Zijn maatschappijvisie ook wel genoemd “de sociale of maatschappelijke driegeleding” houdt in : Vrijheid in het geestesleven (kunst cultuur wetenschap onderwijs), gelijkheid in het rechtsleven (overheid wetten regels rechten plichten) en broederschap in het economisch leven. De kernwaarden horen thuis in een specifiek gebied van onze samenleving en zijn de fundamenten van de ideale samenleving. Ruud is een gepassioneerd socialist dus zijn visie met betrekking tot de samenleving is een hele andere dan die van de neoliberale politicus. Hij houdt ons voor dat we ons eerst moeten uitspreken over samenleving waarin we willen leven, daarna volgende politieke uitwerkingen. In die volgorde en dan stelt hij voorzichtig dat de SP-top soms te makkelijk meteen grijpt naar de politieke uitwerkingen, waarbij het gevaar loert dat we met oude en beperkte oplossingen bezig gaan. Ruud pleit voor een revisie van ons beeld van de overheidstaken. Die zouden zichtbaar moeten zijn in de bescherming van de drie fundamentele waarden voor de drie geledingen.  En heel nadrukkelijk stelt hij dat zonder overheidsingrijpen ondernemingen vrij spel hebben en de samenleving volledig kunnen ontwrichten. Daarmee komt het begrip solidariteit (broederschap) weer op tafel. Het socialisme van Ruud gaat verder dan de doelstelling om de onderkant te verheffen. Solidariteit in de economie betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met schaarse goederen en grondstoffen en dat efficiency (geen verspilling) en effectiviteit (goederen voor alle mensen) doorslaggevend zijn. Niet concurrentie maar samenwerking moet dan voorop staan in de vorm van associaties. Daarbij overleggen  producenten, handelaren en consumenten om te komen tot afspraken voor juiste producten, prijzen en hoeveelheden. Een nieuw soort polderen, zoals ook beschreven door de Amerikaanse onderzoekers Robert Hahnel en Michael Albert in hun visie van de participatieve economie en samengetrokken tot het begrip Parecon .  De benadering van Ruud kan een basis zijn voor een groter en meer ideologisch verhaal, waar de SP mee aan de slag zou kunnen gaan. Dat zal dan een verhaal zijn waar zeker ook de middenklasse zich in zal herkennen en ook de weldenkende “elite”. Om met Dirk Bezemer te spreken (Groene 12-10): Solidariteit is niet nobel, het is beschaving.

SP- afdelingsvoorzitter van Eindhoven Caro Goudriaan
 
SP-leden aandachtig luisterend
 
 
 
 
 
 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten